Home ธุรกิจ เขียนเรซูเม่หางานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อย่างไรให้โดนใจฝ่ายบุคคล!?

เขียนเรซูเม่หางานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อย่างไรให้โดนใจฝ่ายบุคคล!?

by admin
0 comment

สำหรับใครที่กำลังหางานวุฒิ ป. ตรี ในทุกสาขา สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากหากต้องการได้งานก็คือ การเขียนเรซูเม่ (Resume) เพราะเรซูเม่คือเอกสารสำคัญที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สมัครในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวและทักษะความสามารถต่างๆ ให้กับผู้จ้างงาน ดังนั้น การเขียนเรซูเม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโอกาสในการได้งาน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานวุฒิ ป.ตรี ในทุกสาขา

ใครที่กำลังอยากเปลี่ยนงาน หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ไฟแรงอยากทำงาน ต้องมารู้ถึงเทคนิคการเขียนเรซูเม่หางานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ให้โดนใจฝ่ายบุคคล ในบทความนี้ได้เลย

 1. เลือกรูปแบบเรซูเม่ให้เหมาะสม

ก่อนอื่น ควรเลือกรูปแบบเรซูเม่ให้เหมาะสมกับประเภทของงานและบริษัทที่สมัคร โดยรูปแบบเรซูเม่ที่นิยมใช้กันจะมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ คือ

 • เรซูเม่แบบเรียงลำดับเวลา (Chronological Resume) เป็นรูปแบบเรซูเม่ที่แสดงข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์การทำงานเรียงตามลำดับเวลา โดยเริ่มจากการศึกษาในระดับสูงสุดลงไปจนถึงปัจจุบัน
 • เรซูเม่แบบทักษะ (Functional Resume) เป็นรูปแบบเรซูเม่ที่เน้นแสดงทักษะและความสามารถต่างๆ ของผู้สมัคร โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับเวลาการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
 1. เริ่มต้นด้วยข้อมูลส่วนตัว

ในการเขียนเรซูเม่เพื่อหางานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขานั้น เราควรที่จะต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เพราะในบางครั้งฝ่ายบุคคลจะดูข้อมูลเบื้องต้นว่าอยู่ในคุณสมบัติที่ตั้งเอาไว้หรือไม่ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นจะต้องใส่ในเรซูเม่ มีดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 1. ระบุการศึกษา

เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการศึกษาก็ควรระบุเอาไว้ในเรซูเม่อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน มีดังนี้

 • ชื่อสถาบันการศึกษา
 • สาขาวิชา
 • ระดับการศึกษา
 • เกรดเฉลี่ย
 • เกียรตินิยม (ถ้ามี)
 1. ระบุประสบการณ์การทำงาน

สำหรับผู้ที่เคยผ่านงานมาแล้ว หากต้องการเพิ่มความน่าสนใจให้กับเรซูเม่ของคุณ การใส่ข้อมูลประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลเห็นว่าคุณมีประสบการณ์ที่ตรงกับสายงานหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ควรใส่ในการเขียนเรซูเม่สำหรับหางานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เลยก็ว่าได้ หรือน้องๆ ที่เพิ่งเรียนจบ อาจใส่ประสบการณ์ด้านการฝึกงาน หรืองานที่เคยทำกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นายจ้าง เห็นว่าเราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้างแล้ว

โดยข้อมูลที่ควรใส่เอาไว้จะมีดังนี้

 • ชื่อบริษัท
 • ตำแหน่งงาน
 • ระยะเวลาทำงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ความสำเร็จ (ถ้ามี)
 1. ระบุทักษะและความสามารถ

ข้อมูลทักษะและความสามารถที่ควรระบุในเรซูเม่ก็ควรมีเช่นกัน เพราะในปัจจุบันหลายๆ บริษัทจะดูกับกิจกรรมที่เราทำร่วมกับทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย โดยอาจใส่สิ่งต่อไปนี้ลงไปในเรซูเม่ได้

 • ทักษะด้านวิชาการ
 • ทักษะด้านภาษา
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • ทักษะด้านอื่นๆ (ถ้ามี)
 1. ตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนส่งเรซูเม่ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และทักษะและความสามารถ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วน

 1. ปรับแต่งเรซูเม่ให้เหมาะสมกับแต่ละงาน

ควรปรับแต่งเรซูเม่ให้เหมาะสมกับแต่ละงานที่ต้องการสมัคร โดยเน้นไปที่ทักษะและความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งงานนั้นๆ เพื่อให้ฝ่ายบุคคลเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ข้อควรระวังในการเขียนเรซูเม่

Tip: ข้อควรระวังในการเขียนเรซูเม่

ในการเขียนเรซูเม่ ควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

●      ความยาวของเรซูเม่ไม่ควรเกิน 2 หน้า A4

●      ไม่ควรใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ

●      ไม่ควรใช้คำศัพท์เทคนิคมากเกินไป

การเขียนเรซูเม่สำหรับหางานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาให้โดนใจฝ่ายบุคคล จำเป็นต้องใส่ใจรายละเอียดและปฏิบัติตามเทคนิคต่างๆ ข้างต้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ฝ่ายบุคคลสามารถมองเห็นศักยภาพและความสามารถของผู้สมัครได้อย่างชัดเจน และเพิ่มโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้น

You may also like

@ 2023  -สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย –  สงวนลิขสิทธิ์.