Home อาหาร ริตูอัลของมื้ออาหารครอบครัวในประเทศไทย: ประเพณีและการบูรณะ

ริตูอัลของมื้ออาหารครอบครัวในประเทศไทย: ประเพณีและการบูรณะ

by admin
0 comment

เมื่อพูดถึงครอบครัวและอาหารในประเทศไทย คุณจะพบว่ามีประเพณีและการบูรณะที่สำคัญเกี่ยวกับการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมากมาย มื้ออาหารครอบครัวเป็นเวลาที่สำคัญในวันละครั้งที่สมาชิกในครอบครัวได้รวมตัวกัน เพื่อแบ่งปันรสชาติอาหารและความสุขทางสังคม บทความนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับประเพณีและการบูรณะที่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหารครอบครัวในประเทศไทย

ประเพณีการประทับข้าว

ก่อนที่ครอบครัวจะเริ่มรับประทานอาหารกัน มีประเพณีที่เรียกว่า “ประทับข้าว” ซึ่งเป็นการเอาสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้เป็นอาหารเสริม หรือเครื่องปรุงรสอื่น ๆ มาวางไว้บนโต๊ะอาหาร มีความหมายว่าครอบครัวต้องรวมตัวกันและแบ่งปันทุกสิ่งดี ๆ ในชีวิต

การจัดเรียงที่นั่ง

เมื่อทุกคนได้รวมตัวกันที่โต๊ะอาหาร มีการจัดเรียงที่นั่งที่สำคัญ ที่นั่งหัวโต๊ะนั้นมักจะสำคัญที่สุด โดยมักจะให้ผู้สูงอายุหรือคนที่มีตำแหน่งสูงสุดในครอบครัวนั่งที่นั่งหัวโต๊ะ มิฉะนั้น การจัดเรียงที่นั่งจะขึ้นอยู่กับลำดับของความสำคัญของสมาชิกในครอบครัว

การใช้เราชาติเครื่องใช้

ในมื้ออาหารครอบครัว มีเราชาติเครื่องใช้เฉพาะหนึ่งชุดที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า “ขัน” หรือ “ขันแก้ว” นี้มีประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในครอบครัว เมื่อรับประทานอาหาร คุณควรใช้ขันเหล่านี้ในการหยิบอาหารขึ้นมาจานของคุณและไม่ควรใช้ช้อนหรือส้อม

การส่งเสียงกราบบูชา

ก่อนที่ครอบครัวจะเริ่มรับประทานอาหาร มีประเพณีการส่งเสียงกราบบูชาต่อพระเจ้าและบรรพบุรุษสามีสามี ครอบครัวจะรวมตัวกันและส่งขอบคุณด้วยการกล่าวบทสวดมนต์ที่บรรพบุรุษสามีสามี การกราบบูชานี้เป็นการแสดงความนับถือและความเคารพต่อบรรพบุรุษของครอบครัว

การรับประทานอาหาร

เมื่อครอบครัวเริ่มรับประทานอาหาร ความเคารพต่อคนที่สูงอายุและความเคารพต่อผู้สูงต่ำสุดในครอบครัวมีบทบาทสำคัญ คุณควรรอผู้สูงอายุหรือคนที่มีตำแหน่งสูงสุดของครอบครัวเริ่มรับประทานอาหารก่อน และหลังจากนั้นคุณจะตามลำดับตามอายุ

การสนทนาระหว่างมื้ออาหารครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรพูดด้วยเสียงให้น้อยและเคารพต่อคนที่สูงอายุ ห้ามใช้คำหยาบคายหรือแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมในโต๊ะอาหาร

การสิ้นสุดมื้ออาหาร

เมื่อมื้ออาหารสิ้นสุดลง มีประเพณีการขอบคุณและส่งความขอบคุณให้กับคนที่เป็นเจ้าบ้านและผู้ที่รับใช้อาหาร นี้เป็นการแสดงความนับถือและความเคารพต่อความเสร็จสิ้นของมื้ออาหารครอบครัว

สรุป

มื้ออาหารครอบครัวในประเทศไทยมีประเพณีและการบูรณะที่สำคัญ ทุกคนในครอบครัวมีบทบาทที่แตกต่างกันและต้องปฏิบัติตาม การรักษาประเพณีและความเคารพต่อครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงบ้านไทย ดังนั้น การรับประทานอาหารครอบครัวไม่เพียงแค่การสังสรรค์แต่ยังเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีทางวัฒนธรรมอันรวดเร็วในประเทศไทย

You may also like

@ 2023  -สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย –  สงวนลิขสิทธิ์.